Cwrs Tyfu mewn Polydwnelau

O ystyried gofynion cadw pellter cymdeithasol oherwydd y pandemig, bydd pob cwrs yn cael ei gynnal y tu allan, gyda grwpiau llai na’r arfer. Bydd mesurau a chyfleusterau glanhau ychwanegol ar waith hefyd.

Gyda rhagor o dywydd eithafol yn anffodus yn rhan o’n dyfodol, mae tyfu mewn polydwnelau’n arf ardderchog yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Yn ogystal ag ehangu’r tymor tyfu, sy’n fanteisiol iawn, pan fyddwch chi’n gwybod sut, mae’r twnelau hyn yn rhoi hwb sylweddol i ymdrechion tyfu ac yn galluogi cynnyrch a lloches gydol y flwyddyn waeth beth yw’r tywydd.

Rwy’n dechrau’r diwrnod gyda lluniaeth yn un o’r polydwnelau mawr, i arddangos bod y mannau dan do hyn hefyd yn gallu bod yn ardaloedd gwych ar gyfer hamdden yn ogystal â lleoedd i gynhyrchu ffrwythau a llysiau. Mae’r cwrs wedi’i deilwra lle bo’n bosibl i anghenion cyfranogwyr, ond mae’n cynnwys hanfodion megis dulliau epiliaeth, opsiynau dŵr, gosodiad a gofalu a chynnal a chadw polydwnelau, er mwyn sicrhau bod eich hafan tyfu dan do gwych yn gweithio i chi. Byddaf yn egluro’n fanwl sut i ymestyn y tymor tyfu er mwyn cael llu o gynnyrch drwy’r flwyddyn; gan gynnwys dail salad a pherlysiau yn ystod y gaeaf.

Yn y bore, byddaf hefyd yn trafod sut i arbed hadau a llawer o awgrymiadau a syniadau arbed amser sydd wedi hen ennill eu plwyf, sydd â’r nod o wneud y broses arddio’n fwy boddhaus. Yna, ar ôl mwy o luniaeth, byddaf yn symud ymlaen i arddangos y ffyrdd gwahanol o dyfu dan do, gan gynnwys systemau plannu cymysg fydd yn helpu i osgoi plâu yn cronni yn y man cyntaf. Mae hyn yn arwain at edrych ar blannu cydymaith a sut gall gadael natur i mewn (pryfaid, peillwyr ac amffibiaid buddiol) i’r polydwnel roi hwb i ganlyniadau a gwneud eich twnnel yn lle hyd yn oed yn well i fod ynddo.

Yn olaf, mae llawer o gyfle i holi cwestiynau, fel bod modd i mi sicrhau bod pob rocedwr (neu fynychwr) yn mynd adref gyda’r wybodaeth, yr hyder a’r sgiliau i sicrhau bod eu hymdrechion tyfu mewn polydwnelau yn tyfu ac yn ffynnu go iawn.

Argymhellir cadw lle’n gynnar i sicrhau na fyddwch yn cael eich siomi.
I ymuno â’n rhestr bostio i gael mynediad â blaenoriaeth i gynigion a chyrsiau cliciwch yma

Dates for 2023 are:
10th March 2023
21st April 2023
12th May 2023

Polytunnel Course