Lansio Cyrsiau Ar-lein Newydd

Mae llawer o bobl wedi gofyn i mi dros y misoedd diweddar am ddeunyddiau addysgu ar-lein, ac rwyf bellach wedi creu pecyn sydd yn fy marn i’n cynnig y cyfuniad cywir o gyngor, deunyddiau a rhyngweithio. Doeddwn i ddim am gynnig rhywbeth oedd yn cynnwys tiwtorialau yn unig, ac yn fflat, oherwydd rwy’n credu bod cysylltedd yn bwysicach nag erioed yn ein byd digyswllt, felly mae fy mhecynnau’n cynnwys sgwrs breifat ar Zoom neu fideo personol i ateb eich cwestiynau. Dyma beth rydw i wedi’i greu. Gobeithio y byddwch chi’n eu hoffi.

Cwrs tyfu mewn polydwnel gydol y flwyddyn – ar gael nawr

• Mae’r pecyn yn cynnwys mynediad i werth awr o fideos byr, yn trafod yr hanfodion tyfu gydol y flwyddyn, gan gynnwys fideo o fy hun yn siarad o’m polydwnelau.

• Hefyd, cyfres o daflenni ffeithiau dechrau tyfu ac erthyglau sy’n cynnwys syniadau ac awgrymiadau diffwdan, sy’n deall newid hinsawdd, sy’n wydn ac yn arbed arian ac amser er mwyn bod yn gynhyrchiol gydol y flwyddyn.

• Mae hefyd yn cynnwys sgwrs awr dros Zoom gyda fi, neu fideo preifat wedi’i recordio ar eich cyfer chi, ar sail eich cwestiynau (hyd at 10), fel bod modd i mi eu hateb yn bersonol a dangos i chi bopeth am y polydwnelau.

• Yn ogystal, mae’r pecyn yn cynnig diweddariad fideo bob mis yn egluro beth fyddaf i’n ei wneud bob mis, gyda rhagor o syniadau ac ysbrydoliaeth hefyd.

Cwrs Polydwnelau Ar-lein Pris – £95

£35 am ddim ond y deunyddiau addysgu a’r diweddariadau misol (gan gynnwys cerdyn rhodd blodau gwyllt)

Full Online Polytunnel Course
 
Online Polytunnel Course – Just the Teaching Materials
 
 

Cwrs Tyfu Cynnyrch Eich Hun, Deall Newid Hinsawdd

Mae ein tywydd yn newid. Dysgwch sut i weithio gyda’r byd naturiol i gael rhagor o wydnwch a llain lysiau sy’n addas i fywyd gwyllt, sy’n gynhyrchiol, ac sydd wirioneddol yn fyw.

• Mae hyn yn cynnwys mynediad i werth awr o fideos byr, yn cynnwys hanfodion tyfu gwydn i helpu i wella amddiffyniad eich llain lysiau yn erbyn tywydd mwy eithafol.

• Hefyd, cyfres o daflenni ffeithiau dechrau tyfu ac erthyglau sy’n cynnig llu o syniadau ac awgrymiadau hawdd a gwydn sy’n deall newid hinsawdd a fydd yn arbed arian ac amser, er cynhyrchiant ac amddiffyniad gydol y flwyddyn.

• Mae hefyd yn cynnwys sgwrs awr dros Zoom gyda mi, neu fideo preifat wedi’i recordio ar eich cyfer chi, ar sail eich cwestiynau (hyd at 10) fel bod modd i mi ateb eich cwestiynau chi’n bersonol.

• Yn ogystal, mae’r pecyn yn cynnig diweddariad fideo misol yn egluro beth fyddaf i’n ei wneud bob mis, gyda rhagor o syniadau ac ysbrydoliaeth hefyd.

Cwrs Tyfu Cynnyrch Eich Hun, Deall Newid Hinsawdd Pris – £95

£ 35 am ddim ond y deunyddiau addysgu a’r diweddariadau misol (gan gynnwys cerdyn rhodd blodau gwyllt)

Full Online GYO Course (£95)
 
Online GYO Course – Just the Teaching Materials (£35)