Diweddariad – mae’r cyrsiau ar waith eto nawr gyda grwpiau llai o’m gerddi hyfforddiant awyr agored (a pholydwnelau) gyda llawer o fesurau i sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel. Mae gweminarau hefyd ar gael ar gyfer grwpiau garddio, fy mhecynnau cyrsiau ar-lein ac archebion ar gyfer diwrnodau grŵp i deulu a ffrindiau.

NEWYDD – Cyrsiau ar-lein newydd lansio – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Mae tyfu o leiaf peth o’ch bwyd eich hun yn un o’r profiadau mwyaf pwerus ar gael, sy’n talu ar ei ganfed, ac mae hynny’n fwy gwir nag erioed ar hyn o bryd. Yn enwedig pan fyddwch chi’n dysgu gadael i natur ddod i roi help llaw, mae’n hynod galonogol, yn cymryd llai o amser, yn rhwyddach ac yn fwy maethol a boddhaus drwyddi draw. Mae’n dod yn hwyl ac yn gynhyrchiol.

Rwyf wedi bod yn garddio ers pan ro’n i yn fy arddegau (ac yn flin iawn yn ôl y sôn – ers dros 30 mlynedd – ac mae gen i enw da am addysgu dull gwydn gyda’m traed ar y ddaear, sy’n fuddiol i’r person, y plat a’r planed.

Rwyf wedi garddio’n organig erioed a hefyd wedi bod yn ysgrifennu i’r wasg genedlaethol (Guardian et al) ers 2013. Rwyf hefyd yn golygu cylchgrawn The Organic Way ar ran Garden Organic.  Rwyf wedi bod yn rhedeg fy nghyrsiau garddio www.greenrocketcourses.com/courses poblogaidd ers 2014 ac wrth fy modd yn addysgu sut gallwch chi hefyd feithrin ystod eang o gynnyrch cartref i chi eich hunain heb lawer o drafferth o gwbl.

Yn aml iawn, mae garddio’n cael ei gyfleu fel rhywbeth sy’n fwy cymhleth na’r hyn y mae angen bod, gyda llawer o reolau penodol – ond rwy’n torri trwy hyn i arddangos llawer o syniadau ysbrydoledig ac awgrymiadau ar arbed amser, technegau a sgiliau er mwyn rhoi’r wybodaeth a’r ysbrydoliaeth sydd eu hangen arnoch i ddod o hyd i ddull garddio sy’n gweithio orau i chi a’ch llain.

Rwy’n cynnig ystod o brofiad ehangach fydd yn siŵr o’ch grymuso a’ch helpu chi i edrych ar arddio mewn ffordd gwbl newydd.

I ddysgu mwy ac i gael syniadau tyfu ac erthyglau am ddim, ac i gael gwybod ymlaen llaw am gyrsiau a’r diweddaraf, beth am glicio yma i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr?

– GWYBODAETH AM KIM STODDART –

Rwy’n newyddiadurwr ac awdur garddio gyda chefndir cryf mewn menter gymdeithasol a busnes moesegol. Rwy’n ysgrifennu’n rheolaidd ar gyfer llawer o gyhoeddiadau gan gynnwys y Guardian, y Telegraph, cylchgronnau Grow Your Own a Country Smallholding, a fi yw golygydd cylchgrawn The Organic Way a chynrychiolydd Garden Organic Cymru. Rwyf wedi bod yn cynnal cyrsiau a gweithdai ers 2014.

– GWYBODAETH AM GREEN ROCKET FUTURES C.I.C –

Mae 10% o’r holl elw o’r cyrsiau’n helpu i ariannu gwaith drwy ein chwaer-fenter, Green Rocket Futures C.I.C, yn darparu cyfleoedd therapiwtig sy’n gwella bywydau, wedi’u teilwra ar gyfer rhai ar y sbectrwm awtistiaeth. Fy mab 10 oed, Arthur, sydd ag awtistiaeth yw fy ysbrydoliaeth, ac rwyf wedi gweld sut mae garddio a bod o gwmpas anifeiliaid yn gwneud iddo ymlacio, cyfranogi a’n fuddiol iawn iddo fe. Yr un mor bwysig yw cael cyfle i ddysgu beth sydd wir yn diddori pob unigolyn ac yn meithrin y diddordeb hwnnw (yn achos Arthur, mae hynny’n golygu coginio a chreu pethau – mae’n arwr yn y gegin).

Eisiau cael gwybod sut i fod yn arddiwr sy’n deall newid hinsawdd?
Bydd fy llyfr, sydd wedi cael ei ysgrifennu ar y cyd gyda Sally Morgan, yn dangos i chi sut i baratoi ac addasu ar gyfer y tywydd eithafol a garw rydym yn ei wynebu bellach.
I ddysgu mwy am y llyfr ac i gael rhagor o syniadau ac awgrymiadau, gweler www.climatechangegarden.uk