Cwrs GYO Deall Newid Hinsawdd

Oherwydd y gofynion cadw pellter cymdeithasol yn sgil y pandemig, bydd pob cwrs yn cael ei gynnal y tu allan, gyda grwpiau’n llai na’r arfer.

Mae pob diwrnod yn llawn syniadau, awgrymiadau arbed amser (ac arian), technegau a sgiliau i’ch grymuso gyda’r wybodaeth am dyfu ffrwythau a llysiau’n gynhyrchiol yn wyneb tywydd sy’n gynyddol eithafol.

Byddaf yn dechrau’r diwrnod gyda sesiwn dod i nabod ein gilydd dros luniaeth, fel bod modd teilwra’r cwrs lle bo’n bosibl i anghenion y cyfranogwyr.

Yna, byddwn yn symud ymlaen at yr hanfodion gan gynnwys dulliau epiliaeth amrywiol, creu compost a thyfu mathau gwahanol o ffrwythau a llysiau.

Yn y bore, byddaf hefyd yn trafod arbed hadau a dulliau arbed amser, gan gynnwys garddio heb balu, sydd â’r nod o wneud y broses o dyfu’n llawer mwy boddhaus.

Yna ar ôl mwy o luniaeth, byddaf yn symud ymlaen at ddangos y dulliau gwahanol o dyfu gan gynnwys dan orchudd, mewn cynhwysion a systemau gwelyau wedi’u codi. Wrth drafod hyn, byddaf yn egluro systemau plannu cymysg yr ydw i’n eu defnyddio fel dull amgen hyfyw i gylchdroi cnydau, sy’n cynnig bioamrywiaeth ac sy’n helpu i osgoi plâu’n cronni yn y lle cyntaf. Mae hyn yn arwain yn rhwydd at edrych ar blannu cydymaith a sut gall gadael natur i mewn i’ch llain (pryfaid, peillwyr ac amffibiaid buddiol) helpu i ddelio â phlâu’n naturiol, yn ogystal â gwneud eich lle yn hafan ddelfrydol i fod ynddo.

Yn olaf, mae llawer o gyfleoedd i holi ymhellach, fel bod modd i mi sicrhau bod pob rocedwr (neu gyfranogwr) yn mynd adref wedi’i rymuso gyda’r wybodaeth, yr hyder a’r sgiliau sydd eu hangen i sicrhau bod eu hymdrechion tyfu ffrwythau a llysiau’n ffynnu go iawn, waeth beth fo’r tywydd.

Argymhellir eich bod yn cadw lle’n gynnar i sicrhau nad ydych yn cael eich siomi.

I ymuno â’n rhestr bostio i gael mynediad â blaenoriaeth i gynigion a chyrsiau, cliciwch yma

Dates for 2023 are:
24th March 2023
28th April 2023
9th June 2023

Grow Your Own Course