Cyrsiau

Rwyf wedi cynnal cyrsiau i bawb o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Garden Organic, i Ŵyl â Llaw Kirstie Allsopp ac Amgueddfa Llundain. Rwyf hefyd yn cynnig cyrsiau yn fy ngerddi arddangos newid hinsawdd yng ngorllewin gwyllt Cymru, sydd fel arall yn cael ei alw’n ger Cei Newydd yng nghanol golygfeydd godidog Ceredigion, Cymru.

Cyrsiau Ar-lein Ar Gael Nawr. Mae llawer o bobl wedi gofyn i mi dros y misoedd diweddar am ddeunyddiau addysgu ar-lein, ac rwyf bellach wedi creu pecynnau sydd yn fy marn i’n cynnig y cyfuniad cywir o gyngor, deunyddiau a rhyngweithio.

Cliciwch yma i ddysgu mwy


CWRS TYFU POLYDWNELAU £95

Mae’r cwrs hynod boblogaidd hwn yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod i gael canlyniadau gwych dan do gydol y flwyddyn, gan gynnwys cynnyrch y gellid ei fwyta yn ystod y gaeaf.
Mae’r diwrnod llawn hwyl hwn o 9.30am tan 3pm, ac mae’n cynnwys danteithion blasus, lluniaeth, copi o’m llyfr garddio newid hinsawdd, gan gynnwys planhigion y gallwch chi fynd â nhw gartref gyda chi.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth (2022 dyddiadau)


CWRS GYO DEALL NEWID HINSAWDD £95

Tyfu peth o’ch cynnyrch eich hun yw un o’r profiadau mwyaf pwerus y gallwch chi ei gael. Mae’r diwrnod hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr a phobl sy’n hen law ar arddio, sy’n awyddus i ddysgu sut i feithrin ffrwythau a llysiau cartref blasus gyda rhagor o wydnwch ynghylch ein hinsawdd sy’n newid, heb lawer o drafferth o gwbl drwy weithio gyda natur. Llai o waith, mwy o hwyl, a gwydnwch o ran newid hinsawdd hefyd!

Mae’r cwrs hygyrch ac ymarferol hwn yn llawn gwybodaeth yn rhedeg rhwng 9.30 a 3pm, ac mae’n cynnwys danteithion blasus, lluniaeth, copi o’m llyfr garddio newid hinsawdd a phlanhigion y gallwch chi fynd â nhw gartref gyda chi.

Y dyddiadau ar gyfer 2022 yw:

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth (2022 dyddiadau)


Mae Ceredigion yn sir hyfryd yng nghanol Cymru, gyda 50 milltir o arfordiroedd a thraethau digyffwrdd, trefi harbwr hyfryd, marchnadoedd bwyd lleol a chestyll hanesyddol, a llu o deithiau cerdded bywyd gwyllt. Mae hefyd yn cynnig rhai o’r cyfleoedd gorau i weld morloi a dolffiniaid yn y wlad. Felly os hoffech drefnu penwythnos, neu wyliau hyd yn oed, o amgylch y cwrs, gallaf argymell lle i aros yn lleol.

Dyma pam Ceredigion yw cyfrinach gorau Cymru

Rhannu
Eisiau dysgu sut i fod yn arddwr sy’n deall newid hinsawdd?
Bydd fy llyfr newydd, sydd wedi’i ysgrifennu ar y cyd â Sally Morgan, yn dangos i chi sut i baratoi ac addasu ar gyfer y tywydd eithafol yr ydym yn ei wynebu bellach.
I ddysgu mwy am y llyfr ac i gael syniadau ac awgrymiadau, ewch i www.climatechangegarden.uk